Hanke: Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

Tutkimus korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyydestä toteutettiin kevään 2015 aikana yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa.

Tutkimuksessa kartoitettiin Opiskellijabarometriaineiston perusteella opiskelijayrittäjyyden nykytilaa: kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan? Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypiteltiin yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitettiin näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitettiin erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Hanke on päättynyt.