Hanke: Koulutuksen vaikutusten arviointimalli suomen partiolaisille

Hankkeessa tuotettiin Suomen Partiolaisille malli koulutusten vaikuttavuuden arviointia varten. Mallin kehittäminen aloitettiin syksyllä 2015 ja se valmistui keväällä 2016.

Hanke on päättynyt.