Hanke: Osaamismatkalla

Osaamismatkalla-hankkeen avulla pyritään lisäämään mm. Ohjaamoissa, oppilaitoksissa, järjestöissä ja TE-palveluissa ohjaustyötä tekevien ohjausosaamista. Hankkeessa tuotetaan monialaisen uraohjauksen verkkovalmennus, jossa perehdytetään osallistujat osaamisidentiteetin rakentumiseen, uraohjaukseen, Opintopolun ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöön sekä siirtymien ohjaukseen. Valmennuksen suorittaneille tarjotaan mahdollisuus osoittaa oma osaamisensa suorittamalla osaamismerkki.

Työelämässä vaaditaan jatkuvaa oppimista ja laajaa, muodollisen koulutuksen rajat ylittävää osaamista. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää kehittää ohjaustyötä tekevien tulevaisuusajattelun- ja taitojen sekä tulevaisuusorientoituneen ohjauksen osaamista. Hankkeen kehittämistyön tueksi Otus tuottaa tarvekartoituksen, jossa selvitetään hakeutujien ja opiskelijoiden ohjaustarpeita ja tietovajeita Otuksen keräämistä barometriaineistoista ja muusta aineistosta. Lisäksi Otus toteuttaa hankkeeseen liittyvän arviointityön.

Hankkeen hallinnollinen nimi on Osaamismatkalla (S22170) ja se toteutetaan ajalla 1.4.2020-31.3.2022. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Päätoteuttajana hankkeessa on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajia Otuksen lisäksi ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Osaamismatkalla-hankkeen verkkosivut löytyvät hanketta edeltäneen OSATA-hankkeen sivujen alta.

Yhteyshenkilöt

Tutkimuspäällikkö Johanna Ollila, Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus
Kehittämispäällikkö Elina Nurmikari, Otus

ESR-rahoitusohjelman logo