Julkaisu: Avoimeksi ja keskustelevaksi – ajoittain erittäin riitaisaksi.

Lavikainen, E. & Nokso-Koivisto, A. 2010.

”Avoimeksi ja keskustelevaksi – ajoittain erittäin riitaisaksi.” Selvitys Helsingin yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien kokemuksista hallinnossa työskentelystä kaudella 2007-2009. HYY & Otus.