Julkaisu: Opiskelijajärjestötoiminnan ulkopuolelle jättäytymisen syitä

Tässä työpaperissa analysoidaan syksyn 2012 Opiskelijabarometrin yhteydessä rinnakkain toteutetun HYY:n jäsenille suunnatun järjestötoimintaan osallistumisen sekä osallistumatto muuden syitä kartoittavan erilliskyselyn aineistoa.

Saari, J. 2014. Opiskelijajärjestötoiminnan ulkopuolelle jättäytymisen syitä. Helsingin yliopiston opiskelijoiden keväällä 2013 kerätyt mielipiteet. Otus työpapereita 1/2014

Lue julkaisu